Pletysmografie

Jde o neinvazivní vyšetřovací metodu, která dává orientaci o funkčním stavu a průchodnosti tepen a žil na končetinách, především na nohách.

Vyšetření se provádí u ležícího pacienta. Přiložené elektrody snímají kožní odpor. Dynamiku změn kožního odporu za různých situací vyhodnocuje počítač a stanoví odtokové indexy a vykreslí odtokové křivky, které jsou součástí vyhodnocení. Celé vyšetření trvá asi 10 minut. Pro správné změření kožního odporu je důležité, aby pacient před vyšetřením nepoužíval žádné krémy nebo gely k  ošetření pleti.