Interní vyšetření:

Interní vyšetření, léčba + sledování

Interní vyšetření předoperační

Interní vyšetření před lázeňskou léčbou

Natočení a popis EKG křivky
Interní vyšetření zaměřená na cévní problematiku:


Měření periferních kotníkových tlaků dopplerovskou metodou

Revmatologická vyšetření:

Revmatologické vyšetření, léčba + sledování

Punkce a obstřiky kloubů

Léčba bolesti aplikací injekcí MD (firmy Guna) na bázi 
fyziologické regulační medicíny

Podání infuzí vysokodávkovaného vitamínu C

Podřízené stránky (1): Pletysmografie